Kedves Partnerünk!  
   
  Nagyobb fedezetvállalás várható a hitellimiteknél
 

Az Atradius hitelvizsgáló cége, az AIS (Atradius Information Services) a gazdasági válsággal körültekintő hitelvállalási politikát vezetett be és szigorú feltételekhez kötötte a vevőminősítést. Az egyre romló fizetési morál és a negatív fizetési tapasztalatok magas száma miatt az Atradius hitelvizsgálati politikája továbbra is szigorú marad, de a megtett lépések hatására nagyobb fedezet vállalható a hitellimitek felülvizsgálatakor.

Fokozott óvatosságra hívja fel a figyelmet a nyitvaszállításokkal kapcsolatban az Atradius önálló hitelvizsgáló cége, az AIS (Atradius Information Services). Az AIS felmérése szerint a felszámolások száma már októberben elérte a tavalyi szintet, és a közeljövőben további növekedés várható. A romló gazdasági környezet miatt a hitelfedezetek megállapításakor továbbra is körültekintő vizsgálatot végeznek a hitelvizsgálók, de korábban megtett szigorított hiteldöntési folyamat eredményeként ezentúl magasabb hitellimitek várhatók bizonyos feltételek teljesülésekor.

Egyre szélesebb képet kell a hitelvizsgálóknak alkotniuk a vevők fizetőképességének pontos meghatározásához. Ennek érdekében egyre több személyes vevőlátogatást kezdeményez az Atradius, és egyre több információra van szükség az ügyfelektől is: a hitellimitek felülvizsgálatához a vevőkről meglévő pozitív fizetési tapasztalatra és a cégek idei 2009 első féléves illetve háromnegyedéves pénzügyi adataira is szükség van.


  Hittellimitek visszavonása: új rendszer
 

Szeptember 14-óta új rendszer lépett életbe a hitellimitek visszavonásával kapcsolatban. A credit-check egyelőre nem része az új folyamatnak, továbbra is úgy működik, ahogy korábban.

Fontos tudni, hogy az új rendszer alapvetően kétféle hitellimit-visszavonást különböztet meg.

- A normál visszavonást, melynek oka lehet pl. egy új, kedvezőtlen minősítésű mérleg beérkezése, ami alapján már nem kívánunk fedezetet vállalni, vagy pl. a fizetési tapasztalat kérdőívünk nem került visszaküldésre, és

- az azonnali visszavonást, melynek oka lehet pl. felszámolási eljárás indulása, késedelmes fizetés, behajtási eljárás stb.

compass

Az új rendszer lényege röviden a következő:

Normál hitellimit-visszavonás:

Létrehoztunk egy új típusú hitellimit-visszavonási hitellimit-közleményt, melyet a tervezett hitellimit-visszavonás dátuma előtt 30 nappal küldünk ki. Ez a hitellimit-közlemény tartalmazza majd a visszavonás dátumát (hatályba lépését), a hitellimit összegét, a visszavonás indokait, valamint a visszavonásig alkalmazandó új feltételeket (T524-es kód). A 30 nap alatt természetesen lehetőség van a vevőt a hivatkozottnál frissebb mérleg, eredmény-kimutatás alapján felülvizsgáltatni.

Tehát ez alatt a 30 nap alatt az új kiszállításokra csak akkor él a fedezet, ha az alábbiakban felsorolt körülmények nem állnak fenn!

A T524-es kód teljes szövege a következő:

Ez a hitellimit @-i hatállyal visszavonásra kerül.
Jelen hitellimit-közleményben az alábbi pótlólagos feltételek alkalmazását írjuk elő:

A biztosítási fedezet nem terjed ki azon szállításokra, vagy szolgáltatásnyújtás illetve munkavégzés esetén azon számlákra, amelyek jelen hitellimit-közlemény napja és a limitvisszavonás hatályba lépése közötti időszakban (jelentési időszakban) keletkeztek, amennyiben az alább felsorolt körülmények, illetve események valamelyike fennállt az új kiszállítás, illetve számlázás napját megelőző 6 hónapban:

a) a vevő fizetési haladékot/esedékességi dátum meghosszabbítást kért;

b) a vevő fizetési nehézségei miatt a váltó vagy csekk nem volt beváltható;

c) ha a vevővel szemben - tartozás nem fizetése miatt - bármely eljárás indult;

d) ha a vevő az árut vagy okmányt az első teljesítésre felajánláskor nem vette át és a felek abban állapodtak meg, hogy a vevő okmányos inkasszóval fizet, vagy abban hogy az okmányok kiadása váltó elfogadása esetén történik.

Továbbá, a biztosítási fedezet nem terjed ki azon új szállításokra, vagy szolgáltatásnyújtás illetve munkavégzés esetén azon új számlákra, amelyek időpontjában a vevővel szemben fennálló bármely követelés annak eredeti esedékességét követő 30. napon nincs kifizetve.

Fenntartjuk a jogot, hogy a hitellimitet a "jelentési időszak" alatt bármikor, azonnali hatállyal visszavonjuk.

Azonnali hitellimit-visszavonás:

Technikailag ugyanúgy néz ki, mint a normál visszavonás, avval a különbséggel, hogy a visszavonás dátuma (hatályba lépése) a hitellimit-közlemény kiküldésének másnapja 00.00 óra.
Itt a T524-es kódnak nincs gyakorlati jelentősége, de egyelőre technikai okok miatt szerepel a hitellimit-közleményen. Ez a közeljövőben valószínűleg változni fog.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az új procedúra nem változtatja meg a nemfizetés-jelentésre-, behajtásra-, illetve egyéb szerződéses jelentési kötelezettségre vonatkozó feltételeket, határidőket!

Ha a fentiekkel kapcsolatosan további kérdés merülne fel, szívesen állunk rendelkezésükre!


  Madaras Bence, követelésbehajtó
 


Madaras BenczeA követelésbehajtásnál létfontosságú a gyors reagálás és a minőségi munka - vallja Madaras Bence, követelésbehajtó, aki szerint a sikeres behajtási eljárás az adós félnek is előnyös.

Honnan szerezted a tudást ahhoz, hogy követelés behajtási területen dolgozz? Honnan lehet megismerni a helyi behajtási szokásokat?

Iskolai tanulmányaimat (ELTE BTK történelem szak, Corvinus Egyetem igazgatásszervező szak) követően a közigazgatásban, pénzügyi ellenőrzési területen dolgoztam 4 évet. Munkám során - a speciális szakmai tudnivalók megszerzése mellett - jelentős tapasztalatot szereztem a hazai pénzügyi kultúrával, fizetési morállal, szokásokkal kapcsolatban.  

Az ügyfelek követelésének behajtása érdekében milyen eljárást alkalmaz az Atradius Collections?

Minden esetben fontos a gyors kapcsolatfelvétel. Ennek során - a követelés összegének tisztázását követően - az adós cég tudomására hozzuk a hitelbiztosító szerepét az ügyben, ezzel nyomatékosítva a kifizetés fontosságát. Legfontosabb eszközünknek a hétköznapok során ez bizonyul - az adósok a limitoldalon várható hátrányok miatt gyakran "veszik előre" tartozásaik sorában az általunk kezelt követeléseket.

Az Atradius Collections azt hirdeti magáról, hogy diplomatikus eljárással hajtja be a kintlévőségeket. Ez mit jelent?

Megfelelő végzettséggel és tapasztalattal rendelkező munkatársaink minden esetben keresik az együttműködés lehetőségeit az adóssal, hiszen egy gyors és sikeres behajtási eljárás minden érdekelt félnek előnyös. Az ügyfél hamarabb, teljes egészében hozzájut a követeléséhez, a biztosító mentesül a kártérítési kötelezettsége alól, míg az adós kedvezőbb helyzetbe kerül a későbbi hitelvizsgálat során. Fontos, hogy ennek megfelelően nálunk nem a munkatársak által kezelt ügyek mennyisége a legfontosabb szempont, hanem az általunk végzett munka minősége - ami persze egyes, bonyolultabb ügyek esetében jelentős többletmunkával járhat.

A gazdasági válsággal van-e valamilyen új kihívás a követelésbehajtás területén?

A gazdasági válság - főként a finanszírozás beszűkülése - sok céget sodort valóban nehéz helyzetbe, sokan viszont pusztán ürügyként használják a fizetési késedelmeikre. Fontos ráérezni, melyek azok az adós cégek, melyek az első csoportba tartoznak, ám fizetési szándékaik komolyak, hogy itt kellő empátiával, türelemmel és konstruktívan járhassunk el. Az utóbbiak esetében viszont fontos hogy a gazdasági válság, mint puszta kifogás, ne okozhassa a tartozások megfizetésének elhúzódását.

Mi tudsz tanácsolni annak, aki szeretné behajtatni a követelését?

Érdemes mielőbb döntést hozni a követelések behajtásra történő átadásáról, hiszen a fizetési késedelemmel hatványozottan nő a nemfizetés kockázata - sokszor még a múltban megbízhatónak megismert vevők esetében is.

 

  Felmérés a gazdasági válság hatásairól
 

Az Atradiusnál rendszeresen készítünk felméréseket a különböző pénzügyi és gazdasági folyamatokról, annak érdekében, hogy pontos adatokkal tájékoztathassuk ügyfeleinket a hazai és külföldi fizetési szokásokról, az üzleti kockázatokról, és egyéb, ügymenetüket érintő változásokról. Legfrissebb felmérésünkben a gazdasági válság vállalatokra tett hatásait szeretnénk felmérni, ehhez kérjük az Ön segítségét is.

chart

Az alábbi linken található kérdőív kitöltése mindössze pár percet vesz igénybe, a válaszadás önkéntes, és amennyiben megadja az e-mail címét, szívesen tájékoztatjuk a felmérés eredményeiről.
A felmérés elérhető itt:
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=ck9BUHhFdkdhdWY5U0I5d1pfMkdYdWc6MA

Köszönjük a segítségét.

 

 

Atradius Credit Insurance N.V. Magyarországi Fióktelepe
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.
Telefon: +36 1 382-7590
Fax: +36 1 382-7591
E-mail: info-hu@atradius.com

Leiratkozásért küldje vissza a TÁRGY mezőben a LEIRATKOZÁS szót, az atradius.hirlevel@webidea.hu-ra